Rådgivande Vetenskapliga Kommitté

Rådgivande Vetenskapliga Kommitté

Under mer än 38 år, har vi varit engagerade i att utveckla kvalitetsprodukter, och vi gör inte det själva. Vi får stöd av Similasans Rådgivande Vetenskapliga Kommitté, bestående av kliniker och forskare som ger djupa insikter i hur vi kan fortsätta att förbättra vad vi erbjuder kunderna.

Kommittén inkluderar personer av en bred bakgrund, så som naturopati, homeopati, farmakologi och dermatologi. Det enda målet de strävar efter är att ge oss oberoende, opartisk och vetenskaplig evidens, så att vi kan erbjuda de bästa råden – och för att garantera att du får den bästa möjliga vården.

© 2021 Similasan. All rights reserved. | Disclaimer