Vår Historia

Vår Historia

Similasan Filosofi

Erbjud specifika lösningar för ögonproblem i vardagen, med naturliga och effektiva metoder. Det är vad Similasan står för. I Nederländerna, marknadsförs ögondroppar för torra ögon, datorögon, höfeber och röda ögon. Dessutom finns sprayer och ögondukar tillgängliga. Utanför Nederländska gränser, erbjuder Similasan homeopatiska produkter mot influensa, hosta, öroninfektion, hudallergier och andra tillstånd. Similasans produkter innehåller naturliga ingredienser, utvecklade och producerade i Schweiz. Similasan garanterar den allra bästa kvaliteten.

Vad gör Similasan produkter så

Optimalt effektiva

Similasan ögondroppar innehåller en kombination av naturliga ingredienser. När de används enligt instruktionerna, kan symtom så som kliande och irriterande ögon, orsakade av, till exempel, bindhinneinflammation men även allergier (höfeber), lindras snabbt och enkelt.

Enkla val av rätt behandling

Alla Similasan produkter är tydligt fokuserade på specifika indikationer och appliceringar och är därför lämpliga för egenvård.

Inga kända bieffekter och interaktioner

Inga negativa bieffekter eller interaktioner har observerats eller är kända för Similasan produkter när de används enligt instruktionerna.

Viktiga certifikationer

Similasan bedriver sin verksamhet i enlighet med de Europeiska riktlinjerna för god tillverkningssed, EU-GMP, och är certifierade av USAs Food and Drug Administration (FDA).

Produktion in-house

Alla Similasan produkter produceras internt i Schweiz. De moderna produktionsanläggningarna är inriktade på produktionen av homeopatiska läkemedel och medicinska hjälpmedel, buteljering och packetering av olika dosformer så som sterila ögondroppar, sprayer, örondroppar, sirap, salvor och tabletter.

Hög kvalitetsstandard

Produktionssystemen är i hög grad automatiserade, och produktionsanläggningarna anpassas ständigt efter nya krav. Våra anställda är tränade av Similasan och har en hög utbildningsnivå, stark motivation och hög kvalitetsstandard.

© 2021 Similasan. All rights reserved. | Disclaimer