Научен Консултативен Комитет

Научен Консултативен Комитет

Повече от 38 години сме били ангажирани с разработването на качествени продукти и не го правим сами. Ние сме подпомогнати в това от Научния консултативен комитет на Similasan, съставен от клиницисти и учени, които предоставят дълбоко вникване в това, как можем непрекъснато да подобряваме това, което предлагаме на потребителите.

Комитетът включва хора с различна квалификация като натуропатия, хомеопатия, фармакология и дерматология. Единствената цел, към която се стремят, е да ни предоставят независими, безпристрастни и научни доказателства, за да предоставим най-добрите съвети – и да гарантираме, че получавате възможно най-добрата грижа.

Капките за очи на Симиласан съдържат натурални съставки и са регистрирани като хомеопатични лекарствени средства. Ако имате въпроси как да ги използвате, моля попитайте вашия фармацевт или прочетете листовката за употреба.

© 2018 Similasan. All rights reserved. | Disclaimer