Disclaimer en Copyrights

VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN PERSOONLIJKE DATA

Persoonsgegevens zijn gegevens die je identificeert, zoals je naam, e-mail- of postadres. Similasan verzamelt geen persoonlijke gegevens van je tenzij je daadwerkelijk je gegevens aan ons verstrekt (zoals bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, mee doet aan een enquête of actie en/of informatie opvraagt) en hier toestemming voor geeft.

We gebruiken, versturen en slaan je persoonlijke gegevens enkel op nadat je hier toestemming voor hebt gegeven – met betrekking tot de inhoud en tijd – die nodig is en in elk specifiek geval. Bijvoorbeeld om te antwoorden op een vraag of klacht of om je te informeren over resultaten van acties of enquêtes.

Om dit te doen, kan het voor Similasan nodig zijn om persoonsgegevens over te dragen aan andere bedrijven binnen de internationale Similasan groep of aan externe dienst verleners voor verdere data afhandeling. Dienstverleners kunnen bijvoorbeeld ingehuurd worden in het kader van verzending van goederen, het verspreiden van reclame materiaal of in het kader van acties. Similasan vereist dat deze partijen persoonlijke data volgens onze instructies en deze bescherming van data verwerken.

Iedere andere overdracht van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld de inloggegevens vanaf onze websites naar sociale websites of diensten als Facebook of Twitter vereist uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Similasan garandeert dat het jouw persoonlijke gegevens niet zal verkopen/verhuren aan derde partijen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens wel afgeven als wij door de wet daartoe verplicht worden of in antwoord op verzoek van overheden.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR RECLAME- OF MARKETINGDOELEINDEN

Wanneer je nadrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik van je persoonlijke gegevens bij reclame of marketing doeleinden dan zullen deze gegevens continu gebruikt worden om je bijvoorbeeld nieuwsbrieven toe te sturen, of je te vragen mee te doen aan een actie. Dit zal per e-mail of post kunnen plaatsvinden. We mogen je persoonlijke data gebruiken om een profiel van je te maken zodat we je individuele advertenties en promoties toe kunnen sturen. We mogen de door jou verstrekte data ook gebruiken om het gebruik van onze website diensten, advertenties, marketing en marktonderzoek te analyseren en verbeteren.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Je kunt je toestemming voor het gebruik van je persoonlijke gegevens ten alle tijden geheel of gedeeltelijk intrekken. Wij zullen je gegevens vervolgens verwijderen.

RECHT TOT INFORMATIE

Op verzoek zullen we je informeren welke gegevens er verzameld zijn tijdens het bezoek aan onze website. Stuur je verzoeken gelieve naar de hierboven

AUTOMATISCH VERZAMELDE INFORMATIE (NIET PERSOONLIJKE DATA)

Wanneer je onze website bezoekt verzamelen we automatisch algemene informatie die niet gerelateerd is aan een persoon, bijv. de naam van je internet provider (of bedrijfsnetwerken, de naam van het bedrijf waar je voor werkt), de website die je voor onze bezocht, informatie op onze website die je opvroeg, de datum van de opvraag en de versie van het besturingsysteem en browser die je gebruikt.

Deze informatie wordt verzameld en geanalyseerd in anonieme vorm. Het wordt enkel voor het doel bereikt om de aantrekkelijkheid en functionaliteit van de site en inhoud te verbeteren. Het wordt niet gebruikt voor andere doeleinden en/of verstuurd naar derde partijen.

COOKIES

Om het gebruik van onze website te vergemakkelijken maken we gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine eenheden van de gegevens die zijn opgeslagen op je computer door je browser. We gebruiken cookies om beter te begrijpen hoe onze website gebruikt wordt en verbeterd de navigatie. Cookies helpen ons begrijpen, als voorbeeld, of een pagina op onze website al eerder bezocht is. Cookies helpen ook om te bepalen of je onze website al eerder bezocht hebt of een nieuwe bezoeker bent. De cookies die wij gebruiken slaan geen persoonlijke gegevens op en verzamelen deze ook niet op andere manier. Als je geen cookies wilt gebruiken vragen we je de browser hierop te configureren en alle cookies te verwijderen.

KINDEREN

We verzamelen geen informatie van kinderen. Als we ons bewust worden dat zulke informatie aan ons is medegedeeld zonder de toestemming van de ouders of wettelijke voogd zullen we de gegevens direct verwijderen. Daarbij zijn wij gebonden aan overeenkomstige instructies van u in uw rol als ouders of wettelijke voogden.

DATA BEVEILIGING

We hebben technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, wijziging, diefstal of toegang door ongeautoriseerde derde partijen.

UPDATES EN WIJZIGINGEN

Wij kunnen deze gegevens op elk moment en zonder voorafgaande melding wijzigen of updaten. Controleer deze gegevens van tijd tot tijd om te zien of er wijzigingen hebben plaatsgevonden. Op de pagina staat vermeld wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, zodat de website kan nagaan hoe de website door bezoekers wordt gebruikt. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd, waaronder ook uw geanonimiseerde IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u en anderen de website gebruiken, om rapporten te maken voor de beheerder van de website en voor het ontwikkelen c.q. beschikbaar stellen van nieuwe services op het gebied van website- en internetgebruik. Google is gerechtigd om deze informatie door te geven aan derden indien Google daartoe wettelijk verplicht is, of wanneer derden deze informatie verwerken ten behoeve van Google. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere data die Google beheert. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser-instellingen aan te passen. Maar let op: als u dat doet is het mogelijk dat u niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website stemt u in met het datagebruik en de dataverwerking door Google, zoals hierboven staat omschreven.

Wilt u niet dat een door uw gebruik van deze website gegenereerde cookie door Google wordt gedetecteerd, en dat gegenereerde data (inclusief uw IP-adres) niet worden doorgegeven aan Google, dan kunt u deze browser-plugin downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

© 2021 Similasan. All rights reserved. | Disclaimer